MR

Hier komt een stukje van de Medezeggenschapsraad.1


OR

Hier komt een stukje van de Ouderraad.


Update brand Noorderbreedte (extra 4)

 

Beste ouders/verzorgers,

Het is gelukt !!!

De peuters zijn weer begonnen vanochtend in hun nieuwe onderkomen. Wat waren ouders en kinderen blij dat ze weer mochten komen. Het was nog even wennen aan het nieuwe lokaal, maar dat zal niet zo heel lang duren, want de ruimte is groot en licht. En buitenspelen konden ze gewoon op hun eigen stek met hun eigen materiaal.

De BSO van KMN Kind &Co was de hele dag al in de school. Tijdens onze studiedagen was er natuurlijk opvang en dat kon gewoon in het gebouw.
Vanaf morgen is het voor hen ook weer opvang na schooltijd op de leerpleinen,, business as usual. De NSA gaat morgen weer verder waar het gebleven was, het is bijna als vanouds.

Ook de kleuters kunnen morgen weer beginnen. We zijn er klaar voor om de kinderen te ontvangen. Wat is er hard gewerkt. Het hele weekend zijn de schoonmakers nog bezig geweest om ook deze klus te klaren. Vandaag hebben we ingericht met het hele team en dus……. mag iedereen morgen komen.
Linda en Agaath zitten in het speellokaal , Vroukje in het lokaal van Ashok en Nicolien. De anderen zitten gewoon in hun lokaal.
Kijk maar eens hoe fris alles weer is …………………..en de twee “nieuwe”lokalen
nieuwsbriefextrafoto

Bedankt iedereen die ons gesteund heeft de afgelopen week en wat is er hard gewerkt. We zijn er natuurlijk nog lang niet maar het eerste resultaat, iedereen weer aan het werk is gelukt, bedankt allemaal.

Vrijdag en vandaag hadden we twee studiedagen. Professionaliseren, leerkrachten die leren van en met elkaar. De kanjertraining stond centraal deze dagen. Om dat goed uit te voeren is regelmatig een herhaling nodig, nieuwe inzichten en nieuwe materialen om het gedrag van kinderen nog beter te kunnen begeleiden. En natuurlijk is het belangrijk als de ouders daar ook kennis van hebben. Je snapt dan beter wat kinderen bedoelen als ze de termen van de kanjertraining gebruiken. En zeker zo belangrijk, we gaan op dezelfde manier tegen het gedrag aankijken en er over praten.
Morgenavond 31 maart is er een ouderavond over de kanjertraining. Iemand van het kanjer instituut vertelt jullie over de achtergronden van de kanjertraining. Komen jullie ook, het begint om half acht en duurt tot half tien.

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@noorderbreedtediemen.nl

Namens team Noorderbreedte,
Anne Marie de Jong, Stichting Welzijn Diemen
Pam Comfurius, KMN Kind & Co
Peggy Tholen en Frans Verstraten, brede school Noorderbreedte

nieuwsbrief_27_extra4


Update Brand Noorderbreedte

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de gevolgen van de brand van afgelopen weekend.

De groepen 3 t/m 8 zijn dinsdag gestart. Dat verliep goed en iedereen was blij weer naar school te kunnen.

Het ruikt nog steeds een beetje naar brand, maar dit is alleen de geur. Er zijn verschillende metingen verricht waaruit blijkt dat er geen andere stoffen in de lucht zitten.

In de vleugel van de kleuter- en peutergroepen zijn de schoonmakers hard aan het werk om alle roet te verwijderen.

De plafondplaten in deze unit worden allemaal vervangen, de elektra wordt gecontroleerd, de luchtbehandeling wordt helemaal schoongemaakt en de huisjes worden gereinigd.

De aannemer is gestart met het puinruimen. De gevel delen die los zaten zijn er af gehaald. Het hek van het speeldak is er af (de kinderen kunnen daardoor niet op het dak spelen).

Het goede nieuws
Voor de peuters:

– De peuters gaan vanaf maandag 30 maart in de Kinderkorf beginnen, u kunt door het hek van de Kinderkorf naar het gebouwtje aan de rechterkant. Het eerste lokaal is van Nicolien en Ashok en het tweede is van Louise. Prachtige ruimtes om tijdelijk, tot de zomervakantie, te kunnen zijn.

Voor de kleuters:

– De groepen 1/2 gaan dinsdag 31 maart weer beginnen.
– De kleuters blijven allemaal in Noorderbreedte!
– De kinderen van de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C worden in hun eigen lokaal verwacht.
– Groep 1/2D (juf Vroukje) start in het peuterspeelzaallokaal van Ashok en Nicolien.
– Groep1/2E (juf Linda) en groep 1/2F (juf Agaath) gaan samen in de speelzaal. De speelzaal wordt op dit moment verbouwd/aangepast om dit mogelijk te maken.
– Het inruimen van deze lokalen moet maandag de 30e in de namiddag gebeuren. We kunnen daarbij wel extra handjes gebruiken.
– Wilt u hierbij helpen? Meldt u dan aan bij de balie. We hebben ongeveer twee ouders per groep nodig. Vanaf vier uur gaan we aan de gang.

Voor de BSO van KMN Kind & Co:

– Vrijdag (morgen) en maandag is er opvang in verband met de studiedagen die er zijn. Voor alle BSO kinderen is dat gewoon in school, als vanouds.
– Vanaf vrijdag is de BSO dus weer volledig op Noorderbreedte. Wel zullen ze vanaf dinsdag gedeeltelijk op een ander leerplein zitten.
– KMN Kind &Co stuurt nog een aparte brief met de indeling van de groepen.

Naschoolse activiteiten :

– Vrijdag en maandag zijn er in verband met de studiedagen geen naschoolse activiteiten.
– Vanaf dinsdag is alles weer “normaal”.
– Het aantal lessen op maandag is door brand /studiedag/ Pasen en koningsdag sterk verminderd. We berichten u z.s.m. over de wijze van compensatie van deze dagen.
– Excuus voor alle kookles kinderen van donderdag, door miscommunicatie van onze kant was de kookjuf niet op de hoogte. We zullen deze les inhalen aan het eind van het blok.

De aannemer gaat verder met de bouw. Zij hebben zoals nu de inschatting is tot ongeveer de zomervakantie nodig om alles weer in oude staat terug te brengen. Voorlopig blijft het vol op het parkeerterrein. Het is dus zaak om zoveel als mogelijk op de fiets of lopend te komen.

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@noorderbreedtediemen.nl
Namens team Noorderbreedte,
Anne Marie de Jong, Stichting Welzijn Diemen
Pam Comfurius, KMN Kind & Co Peggy Tholen en Frans Verstraten, brede school Noorderbreedte

 


Brand in Noorderbreedte 2

Beste ouders/verzorgers,

Namens heel team Noorderbreedte willen wij u bedanken voor de steunbetuigingen die we ontvangen hebben.
We zijn erg blij met uw aanbod om te helpen en willen hier ook graag gebruik van maken. Eerst moeten de specialisten echter aan het werk. We vragen u graag om hulp wanneer er concrete acties zijn.

Het goede nieuws is dat de kinderen van groep 3 t/m 8 morgen weer naar school kunnen.

Deze units zijn volledig schoongemaakt en de kinderen kunnen weer veilig naar school. U kunt uw kind naar de groep brengen. Het is goed om even verhalen uit te wisselen. De leerkrachten besteden uiteraard ook aandacht aan wat er in het weekend is voorgevallen en de gevolgen hiervan.
Ook start de reguliere BSO voor de groepen 3 t/m 8 morgen (KMN Kind en Co brengt de betreffende ouders via hun eigen mailing verder op de hoogte).
De naschoolse activiteiten (NSA) deze week gaan door. Kleuters die meedoen aan een NSA activiteit moeten echter wel zelf gebracht en gehaald worden op de tijden dat deze activiteiten plaats vinden.

Met betrekking tot de kleutergroepen en de peuterspeelzalen:

Ook voor de peuters goed nieuws. Zij zullen onderdak krijgen bij de Kinderkorf. Daar zijn we erg blij mee.
Ze blijven daar totdat de verbouwing is afgerond.

De kinderen van de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C kunnen waarschijnlijk vanaf dinsdag 31 maart weer in hun eigen klaslokaal terecht. Alles is dan schoongemaakt of vervangen.

De andere 3 kleutergroepen zitten in het compartiment dat afgesloten wordt voor de verbouwing. Deze groepen worden in ons eigen gebouw opgevangen. Hoe we dit gaan regelen hoort u deze week.

Nog wat feiten op een rij:
– De brand is beperkt gebleven tot de peuterspeelzaal dankzij het bouwen in compartimenten.
– Het speelleerplein unit 1/2 heeft waterschade opgelopen.
– Er zijn camera beelden van de daders, deze zijn overgedragen aan de politie.
– In het gebouw ruikt het nog licht naar rook, het is alleen geur, dit is niet gevaarlijk.
– Plafondplaten in unit 1/2 worden vernieuwd.
– De kinderen mogen niet op het speeldak spelen.
– Hetzelfde bouwteam wat de nieuwbouw heeft verzorgd start komende week met opbouwen.
– De verzekeraars zijn langs geweest en de dingen die gedaan moeten worden kunnen beginnen..
– Er zijn containers geplaatst op het parkeerterrein. Hierin wordt meubilair wat schoongemaakt is opgeslagen.
– Er zijn minder parkeerplekken beschikbaar.

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@noorderbreedtediemen.nl

Namens team Noorderbreedte,

Anne Marie de Jong, Stichting Welzijn Diemen
Pam Comfurius KMN Kind & Co
Peggy Tholen en Frans Verstraten, brede school Noorderbreedte


Brand in Noorderbreedte

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen nacht is er brand geweest in Noorderbreedte. Rond drie uur vannacht is de brandweer uitgerukt om de brand te blussen. De brand heeft nogal wat schade aangericht in de vleugel van de kleuters en peuters. De rest van het gebouw heeft gelukkig geen brandschade opgelopen. Wel is er veel rook- en waterschade door het hele gebouw. Voor dit weekend is alles afgesloten en maandag 23 maart zullen de experts vaststellen wat de werkelijke schade is.
Er is een ploeg schoonmakers bezig om alle roet te verwijderen. Dat is een heftige klus, want ook computers en beamers moeten gedemonteerd worden.

Dit betekent dat de school maandag voor alle groepen gesloten is en er dus ook geen naschoolse activiteiten kunnen plaatsvinden.

Maandag, als de experts zijn geweest, weten we hoelang het schoonmaken en het herstel gaat duren. We kunnen jullie dan ook op de hoogte brengen van hoe we het onderwijs en de opvang na maandag gaan regelen.

Aangezien in de onderbouwunit de meeste schade is aangericht, kunnen we de kinderen van de peuterspeelzaal en van de kleutergroepen geen onderwijs bieden tot en met vrijdag 27 maart.

U ontvangt maandag per mail nadere informatie. Voor de groepen 3 t/m 8 verwachten wij dat zij vanaf dinsdag weer gewoon les kunnen volgen. Dit is uiteraard onder voorbehoud van de voortgang van de schoonmaak.

Er zijn al ouders die hun hulp aangeboden hebben. Dit stellen wij zeer op prijs, maar het schoonmaken zal door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

We snappen dat dit mogelijk tot onverwachte problemen kan leiden voor de opvang van uw kind(eren), maar we hopen op jullie begrip voor deze calamiteit.

Namens team Noorderbreedte,

Anne Marie de Jong, Stichting Welzijn Diemen
Pam Comfurius KMN Kind & Co
Peggy Tholen en Frans Verstraten, brede school Noorderbreedte
18 augustus 2014

Brede school “Noorderbreedte”

 

Diemen Noord, 18 augustus 2014

 

1e Schooldag in het nieuwe gebouw.

 

Al het harde werken van enorm veel mensen de afgelopen jaren heeft geleid tot een fantastisch nieuw schoolgebouw in Diemen Noord, waar de kinderen van Diemen Noord de komende jaren met veel plezier kunnen werken, leren en spelen


AB 31 08 2014

IMG_3728 IMG_3729 IMG_3730 IMG_3731 IMG_3732 IMG_3733


11 augustus 2014

Brede school “Noorderbreedte” in Diemen Noord

11 augustus 2014

Eerste groet bijeenkomst, verhuisdag en instructie van de vormgeefster hoe we alles op de juiste plaats gaan zetten.

De teams maken zich op voor een drukke week van zeer hard werken om alles op tijd (vrijdag de 15e) op zijn plek te hebben.

AB

IMG_3720 IMG_3721

 

IMG_3722 IMG_3723

 

IMG_3724 IMG_3725

 

IMG_3726 IMG_3727