Nieuwsbrief 2

Beste ouders, verzorgers,
Bedankt voor uw aanwezigheid en alle positieve reacties die we kregen afgelopen week n.a.v. de informatie avonden. We hebben onze sterke punten zichtbaar kunnen maken, bijv. onze kanjers van leerkrachten, de Kanjertraining, het betekenisvol leren door middel van ons thematisch aanbod en een betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. Ook heeft u kennisgemaakt met de andere ouders uit de groep van uw kind. We zien deze start van het jaar als een kans om de samenwerking tussen school en thuis te versterken!
Ga je mee, dan gaan we samen

leesmeer