MR

Hier komt een stukje van de Medezeggenschapsraad.1