Vakantierooster 2019-2020

Eerste schooldag26 augustus 2019
Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Studiedag team:

Kinderen vrij

Maandag 28 oktober 2019
Kerstvakantie23 dec. 2019 t/m 03 januari 2020
Studiedag team:

Kinderen vrij

03 februari 2019
Voorjaarsvakantie17 t/m 28 februari 2020
 Studieweek team 24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag10 april 2020
Tweede Paasdag13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart + 121 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 01 juni 2020
Studiedag team:

Kinderen vrij

Vrijdag 03 juli 2020
Zomervakantie06 juli t/m 14 augustus 2020

Nieuwsbrief 30

Beste ouders, verzorgers
We krijgen vragen over het vakantierooster. Hoe zit dat nu en hoe wordt het samengesteld? Ten eerste zijn er een aantal vaste weken vakantie per schooljaar waar we niet aan kunnen tornen, deze zijn per regio vastgelegd en afkomstig van het ministerie. Daarnaast zijn er nog uren die we als school kunnen invullen. Dat doen we samen met de andere scholen van Diemen om zoveel mogelijk in Diemen dezelfde vakanties te hebben. Ook van belang is, dat leerkrachten niet automatisch meer verlof hebben, als de kinderen vrij zijn. Ongeveer twee weken moet er door leerkrachten gewerkt worden terwijl kinderen vrij zijn. Eén week hebben we gepland in de laatste week van de zomervakantie, om het jaar voor te bereiden en de andere week is laatste week van de voorjaarsvakantie, om de twee helft van het schooljaar uit te werken. Dat is dus de reden dat uw kind twee weken voorjaarsvakantie heeft.