Vakantierooster 2018-2019

 

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Studiedag team 29 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 2 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie

incl Tweede Paasdag

22 april t/m 3 mei 2019
Studiedag bovenschools 29 mei
Hemelvaart + 1 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2019

 


Nieuwsbrief 30

Beste ouders, verzorgers
We krijgen vragen over het vakantierooster. Hoe zit dat nu en hoe wordt het samengesteld? Ten eerste zijn er een aantal vaste weken vakantie per schooljaar waar we niet aan kunnen tornen, deze zijn per regio vastgelegd en afkomstig van het ministerie. Daarnaast zijn er nog uren die we als school kunnen invullen. Dat doen we samen met de andere scholen van Diemen om zoveel mogelijk in Diemen dezelfde vakanties te hebben. Ook van belang is, dat leerkrachten niet automatisch meer verlof hebben, als de kinderen vrij zijn. Ongeveer twee weken moet er door leerkrachten gewerkt worden terwijl kinderen vrij zijn. Eén week hebben we gepland in de laatste week van de zomervakantie, om het jaar voor te bereiden en de andere week is laatste week van de voorjaarsvakantie, om de twee helft van het schooljaar uit te werken. Dat is dus de reden dat uw kind twee weken voorjaarsvakantie heeft.