Nieuwsbrief 30

Beste ouders, verzorgers
We krijgen vragen over het vakantierooster. Hoe zit dat nu en hoe wordt het samengesteld? Ten eerste zijn er een aantal vaste weken vakantie per schooljaar waar we niet aan kunnen tornen, deze zijn per regio vastgelegd en afkomstig van het ministerie. Daarnaast zijn er nog uren die we als school kunnen invullen. Dat doen we samen met de andere scholen van Diemen om zoveel mogelijk in Diemen dezelfde vakanties te hebben. Ook van belang is, dat leerkrachten niet automatisch meer verlof hebben, als de kinderen vrij zijn. Ongeveer twee weken moet er door leerkrachten gewerkt worden terwijl kinderen vrij zijn. Eén week hebben we gepland in de laatste week van de zomervakantie, om het jaar voor te bereiden en de andere week is laatste week van de voorjaarsvakantie, om de twee helft van het schooljaar uit te werken. Dat is dus de reden dat uw kind twee weken voorjaarsvakantie heeft.


Nieuwsbrief 29

Beste ouders, verzorgers
Wat een topdag! We kunnen niet anders concluderen dat de activiteiten vandaag geslaagd zijn. Bedankt ouders van de ouderraad voor de organisatie en aankleding van het gebouw. Bedankt ouders die vandaag geholpen hebben met stempelen, aanmoedigen, klaarzetten, opruimen of andere activiteiten. De kinderen hebben hun sponsorloopkaart mee naar huis gekregen. Na de vakantie, op maandag 1 mei nemen de kinderen het sponsorbedrag en de sponsorbrief weer mee naar school. In de vorige nieuwsbrief hebben we gecommuniceerd dat de opbrengst naar Stichting Kinderen Kankervrij gaat en 20%, maar maximaal 1500 euro, naar thema materiaal voor de units. We vinden het fijn om te horen dat, naast de negatieve reacties uit een groep, ouders ook de school graag willen ondersteunen met een gedeelte van de opbrengst. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nog wat foto’s van deze heerlijke dag.


Nieuwsbrief 28

Beste ouders, verzorgers
We hebben vanochtend heel wat vrolijke gezichten gezien in de groepen. Eerst even lachen om meester Frans en juf Peggy als paashazen.

Alle kinderen kregen een chocolade ei aangeboden.

Daarna lekker in de klas een moment van samen zijn. Samen een liedje zingen, samen ontbijten of lunchen, samen luisteren naar een paasverhaal of gezellig groepsdoorbroken circuit activiteiten doen. Welk ei is het mooiste? De versierde paasdozen (en andere paascreaties) zagen er prachtig uit.


Nieuwsbrief 27

Beste ouders, verzorgers
Op vrijdag 21 April​ zullen we de Koningsspelen vieren. Het zou leuk zijn als de kinderen die dag allemaal oranje gekleed komen en in verband met de sponsorloop raden we sportschoenen aan. De parkeerplaats zal die dag afgesloten zijn.​ Houdt u hier rekening mee bij het brengen van uw kind(eren). We beginnen de dag met het landelijke openingsdansje​. Dit dansje oefenen de kinderen in de klas, maar u kunt het ook thuis oefenen met behulp van de volgende linken:

https://kvk.vara.nl/playlist/dansinstructies
https://kvk.vara.nl/videos


Nieuwsbrief 26

Beste ouders, verzorgers
Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister. De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals: Ziekte​, verzuim op basis van verleend verlof​, ​(Dit verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor max. 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De directie van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste 2 weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend.) En verzuim op basis van gewichtige redenen​. (Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directie van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen.)


Nieuwsbrief 25

Beste ouders, verzorgers
Vanuit een werkgroep communicatie zijn we gestart met het faciliteren van ruimte in de school voor oudercontacten. Het doel is om de ouders van een groep op een informele manier met elkaar in contact te brengen. Elkaar beter leren kennen, samen iets drinken, gezellig praten met elkaar en de kinderen die dan samen spelen. Dit kan op een moment in de week waarop zoveel mogelijk ouders kunnen (er is bijvoorbeeld een groep op zaterdagmiddag in de school geweest en één op vrijdagmiddag na schooltijd.) Er zijn nu dus twee groepen die dat gedaan hebben en de ouders
waren erg enthousiast. We kunnen en willen dat graag doorzetten naar andere groepen. En dan natuurlijk als eerste bij onderbouwgroepen, omdat die ouders elkaar nog niet zo goed kennen. Wie
meldt zich hiervoor aan (door ouders-voor ouders) of wil graag meer informatie? Aanmelden kan bij de leerkracht of bij de werkgroep communicatie: William Theijs en Petra van Lit (ouders uit gr 1/2A), Saskia Doomernik (uit groep 3A en 5/6) of bij Frans.
We zijn benieuwd welke groep volgt.


Nieuwsbrief 24

Beste ouders, verzorgers
Wat was het deze week al prachtig weer. De kinderen gingen graag naar buiten en we hopen dat u het ook aangenaam vond. Door de kou en de natte buien kwamen er namelijk de laatste weken aardig wat ouders rond 14.00u naar binnen om op hun kind te wachten. Hoe meer volwassenen er in de centrale hal staan hoe minder overzicht er is voor leerkrachten. Wie is er om 14.00u welkom in de hal? De medewerkers van KMN Kind&Co, de medewerkers van Popeye, gastouders en de leerkrachten van de NSA. Alle andere ouders vragen wij om buiten op hun kind te wachten.


Nieuwsbrief 23

Beste ouders, verzorgers
Donderdag is het landelijk de Dag van de leerplicht. Op Noorderbreedte voeren we donderdag de 16e een stiptheidsactie uit. Lukt het al onze kinderen om op tijd (8.30u) in de klas te zijn? Voor de groepen 8 leerlingen is er de uitdaging om als eerste groep 8 compleet te zijn, die groep ontvangt een kleine attentie. Onze leerplichtambtenaar, Sylvia Gase, is donderdagochtend ook aanwezig om te ervaren hoe het op Noorderbreedte zit met op tijd komen. En zal kinderen uit de bovenbouw op ludieke wijze een sanctie opleggen als zij te laat zijn.


Nieuwsbrief 22

Beste ouders, verzorgers
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie met volop zonneschijn en plezier. Deze nieuwsbrief staat vol met foto’s, thema’s werden afgelopen week afgesloten met diverse activiteiten en er was nog een excursie naar het Muiderslot. Een bedankje voor alle hulpouders die zich de afgelopen weken weer hebben ingezet om de activiteiten mogelijk te maken.
Veel kijkplezier en tot maandag 6 maart!