Nieuwsbrief 11

Op deze plaats een speciaal dankwoord aan de ouders die aanwezig waren op de vervolgbijeenkomst over de praktische uitwerking van het schoolplan. Er was veel energie binnen de groep. Er is m.b.v. verschillende werkvormen kritisch maar constructief gesproken over ICT, rapporten, creativiteit en communicatie. De verkregen informatie zal gebundeld worden en binnen het team wordt besproken hoe de concrete acties kunnen worden opgepakt. Een verslag van de ouderavonden zal volgende week worden toegevoegd aan de nieuwsbrief.

nieuwsbrief 11