Nieuwsbrief 13

Samen met het team is de ouderraad druk bezig met de voorbereiding van Sinterklaas en kerst. Dit betekent ook dat er uitgaven gedaan worden ter ondersteuning van deze feesten. Hierbij is de ouderbijdrage onmisbaar. De ouderbijdrage van €37,50 is via automatische incasso geïnd, maar bij sommigen blijkt het door omstandigheden te zijn gestorneerd (teruggestort). Wilt u dit even nakijken. Anderen moeten zelf nog actie ondernemen door contant af te rekenen op school of de bijdrage zelf over maken. Wilt u dit het zo snel mogelijk regelen. Alvast bedankt!

nieuwsbrief 13