Nieuwsbrief 30

Beste ouders, verzorgers
We krijgen vragen over het vakantierooster. Hoe zit dat nu en hoe wordt het samengesteld? Ten eerste zijn er een aantal vaste weken vakantie per schooljaar waar we niet aan kunnen tornen, deze zijn per regio vastgelegd en afkomstig van het ministerie. Daarnaast zijn er nog uren die we als school kunnen invullen. Dat doen we samen met de andere scholen van Diemen om zoveel mogelijk in Diemen dezelfde vakanties te hebben. Ook van belang is, dat leerkrachten niet automatisch meer verlof hebben, als de kinderen vrij zijn. Ongeveer twee weken moet er door leerkrachten gewerkt worden terwijl kinderen vrij zijn. Eén week hebben we gepland in de laatste week van de zomervakantie, om het jaar voor te bereiden en de andere week is laatste week van de voorjaarsvakantie, om de twee helft van het schooljaar uit te werken. Dat is dus de reden dat uw kind twee weken voorjaarsvakantie heeft.