MR

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.

Wat doet de MR?

MR-leden, ouders en leerkrachten, bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort.

Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij?

Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!
De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of wil je de notulen lezen van onze vergadering dan kun je ons uiteraard aanspreken of mailen mr@noorderbreedtediemen.nl

Wij vergaderen in 2016-2017 op: 6 okt, 27 okt, 8 nov. De rest van de data moet nog worden vastgesteld.

De MR schooljaar 2016-2017 bestaat uit 5 ouders: Peter (voorzitter), Alexandra, Loes, Edgar en William. Daarnaast is de personeelsgeleding: Gisla, Ursula, Izabella, Hans en Sandra

Even voorstellen:

Peter (voorzitter MR)

Peter Schalk, vader van Miranda (5A). Ik werk bij Naturalis in Leiden (Directeur Publiek & Markt). Mijn achtergrond is in biologie (UvA), ICT en internationalisering van onderzoek en onderwijs. De MR is een adviserend orgaan waardoor ouders met de onderwijskrachten mee kunnen denken en praten over het beleid van de school. Betrokkenheid van ouders, en communicatie met ouders, is belangrijk om het beste uit onze school te halen voor onze kinderen. Daar zet ik me graag voor in!

Loes (oudergeleding)

Mijn naam is Loes de Rijk, ben moeder van twee zoons die allebei in de onderbouw zitten. Ik ben sinds 2014 lid van de MR Noorderbreedte. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Diemen. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn jongens, ben graag buiten, hou van uiteten gaan en het lezen van een goed boek. Tijdens mijn jeugd heb ik in Diemen Centrum gewoond en woon nu al weer geruime tijd in Diemen Noord. De reden waarom ik mij destijd heb opgegeven als lid van de MR is omdat ik graag betrokken ben. Niet alleen bij de toekomst van (mijn) kinderen, maar ook van mijn omgeving. Ik deel graag mijn mening met anderen, en hoop ook als spreekbuis te kunnen dienen voor andere ouders. Om op die manier een schakel te zijn tussen hen en de school.

William (oudergeleding)

Mijn naam is William Theijs en ik ben getrouwd met Ingeborg. Wij hebben twee kinderen: Amarins (5) en Jacob (3) . Onze dochter zit alweer een tweede schooljaar op de Noorderbreedte en haar broertje treedt gauw in haar voetsporen. In augustus is het al zover!

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij de overheid. Ik heb bewust gekozen voor dit carrièrepad, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving. Bij de Belastingdienst ben ik leidinggevende in het toezicht op bedrijven. In die hoedanigheid stuur ik fiscale professionals aan.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich eveneens in mijn deelname aan de MR. De MR is er om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. Ik heb mij opgegeven omdat ik, namens hen, wil meedenken en meepraten over de ontwikkelingen van de school. Als MR-lid zet ik mij in om de communicatie tussen ouders en school(leiding) te bevorderen. Op dat terrein kan de MR een grotere rol spelen. Sinds kort ben ik portefeuillehouder Communicatie vanuit de MR, dus mocht je opmerkingen, suggesties of vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Alexandra (oudergeleding)

Ik ben Alexandra van Lokhorst (MR-lid sinds 2014), moeder van twee zonen waarvan er nog een in groep 7 zit op de Noorderbreedte.
Een van de belangrijkste redenen voor mij om destijds MR-lid te worden was om te kunnen mee denken over het reilen en zeilen van de school. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer op school is waar kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.
De afgelopen jaren zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd, waarover ik samen met de andere MR-leden (ouders en leerkrachten) hebben gesproken. Kortom meedenken, meebeslissen en achtergronden verkrijgen bij een aantal belangrijke onderwerpen zijn de kerntaken voor mij als MR-lid. Mocht je meer willen weten waar de MR mee bezig is, vraag het dan gerust aan mij of een ander MR-lid.

Edgar (oudergeleding)

Ik ben Edgar Garritzen (MR-lid sinds 2014), Vader van 2 zonen en 1 dochter waarvan er nog een zoon in groep 7 zit en mijn dochter in groep 5 zit op de Noorderbreedte.
Het mee mogen denken over de school waar (mijn)kinderen 8 jaar van hun leven op verblijven is voor mij de belangrijkste reden om MR-lid te zijn. Als er ouders/verzorgers zijn die meer willen weten over de MR. Vraag het mij gerust.

Gisla (leerkracht 8B)

Ik ben Gisla Bachasingh en momenteel 4 dagen leerkracht van groep 8B. Ik werk op de unit 7/8 met hele fijne collega’s. Dit is mijn 15e jaar voor de klas. Hiervoor ben ik werkzaam geweest op De Duif en werk nu met veel plezier op Noorderbreedte. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier les gegeven in de groepen 5, 6, 7 en 8. Als leerkracht vind ik het belangrijk om het individuele kind centraal te stellen en te volgen in zijn/haar natuurlijke ontwikkeling. Dit om bij te dragen aan zijn/haar ontwikkeling als een evenwichtig verantwoordelijk persoon. Naast het lesgeven zit ik ook in de MR van Noorderbreedte. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijzigingen van belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld het schoolreglement, het activiteitenplan of het vakantierooster. Het gaat om zaken die direct of indirect met het onderwijs en de zorg voor onze kinderen/leerlingen te maken hebben. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen, winkelen en te genieten van mijn gezin.

Ursula (leerkracht 4C)

Ik ben Ursula Denekamp en momenteel 4 dagen leerkracht van groep 4c. Ik werk op de unit 4/7 met hele fijne collega’s. Dit is mijn 15e jaar voor de klas. Hiervoor ben ik werkzaam ge- weest op ’t Palet en werk nu met veel plezier op Noorderbreedte. Ik heb ervaring opgedaan in alle groepen. De laatste jaren in de groepen 5, 6, 7 en 8. Naast het lesgeven zit ik ook in de MR van Noorderbreedte. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijzigingen van belangrijke besluiten, bijvoorbeeld het schoolreglement, het activiteitenplan of het vakantierooster. Het gaat om zaken die direct of indirect met het onderwijs en de zorg voor onze kinderen/leerlingen te maken hebben. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te mountainbiken, op de bank met een goed boek liefst met mijn ‘poezenvriendjes’. Ik vind het daarnaast erg gezellig om met vrienden en familie af te spreken om samen te zijn

Hans (leerkracht, 3C, 4C, 5C, 6C)

Ik ben Hans Oosterbaan en werk sinds 1977 in het onderwijs. Momenteel werk ik 4 dagen op de Noorderbreedte. De maandag werk ik in de groep van juf Edith, de dinsdag werk ik in groep 4 van juf Ursula, donderdag in groep 5 van juf Nicole en de vrijdag bij juf Bianca. Hierdoor leer ik veel kinderen kennen, al heb ik wel wat moeite met al die namen. Voor de Noorderbreedte werkte ik op het Palet en daarvoor op de Octopus in Diemen Centrum. Ik zit ook in de MR van Noorderbreedte. Naast het werken op school lees ik graag detectives en doe van alles in de tuin.

Izabella (leerkracht 1/2 E en 1/2F)

(stukje volgt zo spoedig mogelijk)

Sandra (leerkracht 5/6B)

Mijn naam is Sandra Veldhuisen en ben momenteel full-time de leerkracht van groep 5/6B. In 2008 ben ik begonnen op De Duif in groep 3 en heb ook inmiddels ervaring opgedaan in de groepen 4, 5 en 6. Sinds 3 jaar werk ik op De Noorderbreedte waar ik erg kan genieten van de gezelligheid en de samenwerking tussen kinderen en collega’s. Naast het lesgeven zit ik ook in de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders op zoek te gaan naar het beste voor alle kinderen bij ons op school.