Schoolgids – protocollen – AVG

Schoolgids 2019-2020

Stappenplan vervanging kortdurend ziekteverzuim

Beleid gezonde voeding

Pestprotocol Kanjertraining

Protocol gymnastiek

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol aanname beleid

Protocol huiswerkbeleid

Protocol medisch handelen

AVG

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Voor vragen / opmerkingen of klachten is Lumen Group als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor betrokkenen van Florente basisscholen bereikbaar. Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, eerst contact op te nemen met de school of bovenschoolse organisatie waarover uw vraag, opmerking of klacht gaat.

Via de beveiligde website kunt u het contactformulier invullen :

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/