Schoolsportkalender

Sportkalender 2018-2019

Gymnastiekrooster groepen 3 t/m 8

Maandag Groep Vakleerkracht
08.30u – 09.10u 4A Jette/Sanne Fred  Zweers
09.10u – 09.50u 4B Sharon/Hulia Fred  Zweers
09.50u – 10.30u 4C Sanneke/Ellen Fred  Zweers
10.30u – 11.10u 3A Linda/Laritsa Fred  Zweers
11.10u – 11.50u 3B Carolien/Linda Fred  Zweers
12.30u – 13.10u 3C Youssra Fred  Zweers
13.10u – 13.50u 5A Edith/Kees Fred  Zweers

 

Dinsdag Groep Vakleerkracht
08.30u – 09.10u 3A Linda/Laritsa Fred  Zweers
09.10u – 09.50u 3B Carolien/Linda Fred  Zweers
09.50u – 10.30u 3C Youssra Fred  Zweers
10.30u – 11.10u 4A Jette/Sanne Fred  Zweers
11.10u – 11.50u 4B Sharon/Hulia Fred  Zweers
12.30u – 13.10u 4C Sanneke/Ellen Fred  Zweers
13.10u – 13.50u 6B Ashley/Linda Fred  Zweers

 

Woensdag Groep Vakleerkracht
08.30u – 09.10u 8A Marilse/Kees Fred  Zweers
09.10u – 09.50u 8B Nicole/Sanne Fred  Zweers
09.50u – 10.30u 8C Stephanie/Marlies Fred  Zweers
10.30u – 11.10u 6A Jasper Fred  Zweers
11.10u – 11.50u 7B Sandra/Mairis Fred  Zweers
12.30u – 13.10u 7C Mitchell Fred  Zweers
13.10u – 13.50u 7A Marlies/Gisla Fred  Zweers

 

Donderdag Groep Vakleerkracht
08.30u – 09.10u 7A Marlies/Gisla Fred  Zweers
09.10u – 09.50u 7C Mitchell Fred  Zweers
09.50u – 10.30u 7B Sandra/Mairis Fred  Zweers
10.30u – 11.10u 6A Jasper Fred  Zweers
11.10u – 11.50u 6B Ashley/Linda Fred  Zweers
12.30u – 13.10u 5B Patty/Kees Fred  Zweers
13.10u – 13.50u 5C Sanne/Bianca Fred  Zweers

 

Vrijdag Groep Vakleerkracht
11.40u – 12.20u 8B Nicole/Sanne Roderick Groot
12.30u – 13.10u 8A Marilse/Kees Roderick Groot
13.10u – 13.50u 8C Stephanie/Marlies Roderick Groot

 

Zwemmen groepen 5

De leerlingen van de groepen 5 zwemmen op dinsdag. Start op dinsdag 5 september.

11.15u – 11.45u 5A Edith/Kees
11.45u – 12.15u 5B Patty/Kees
12.15u – 12.45u 5C Sanne/Bianca


Data:

04-09 / 11-09 / 18-09 / 25-09

02-10 / 09-10 / 16-10 / 30-10   

06-11 / 13-11 / 20-11 / 27-11

04-12 / 11-12 / 18-12

15-01 /22-01 / 29-01

05-02 / 12-02  / 19-02

05-03 / 12-03 / 19-03 / 26-03

02-04 / 09-04 / 16-04 / 23-04

07-05 / 14-05 / 21-05 / 28-05

04-06 / 11-06 / 18-06 / 25-06

09-07

 

Zwemmen groepen 6 t/m 8

 

1x Per maand hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een verplichte  ‘natte’ gymles.

Woensdag:

05-09, 03-10, 07-11, 28-11, 16-01, 06-02, 13-03, 10-04, 24-04, 05-06

09.00u – 09.40u

09.40u – 10.20u

10.20u – 11.00u

8A en de helft van 8B

8C en de helft van 8B

6A

Gym voor groep 7B en 7C op 05-09, 03-10, 07-11.

Gym voor groep 7C en 7A op 28-11, 16-01, 06-02.

Gym voor groep 7B en 7A op 13-03, 10-04, 24-04, 05-06

Donderdag:

06-09, 04-10, 08-11, 06-12, 17-01, 07-02, 14-03, 11-04, 09-05, 27-06

09.00u – 09.40u

09.40u – 10.20u

10.20u – 11.00u

6B

7B en de helft van 7C

7A en de helft van 7C

Gym voor groep 6A en 5B op 06-09, 04-10, 08-11

Gym voor groep 5B en 5C op 06-12, 17-01, 07-02

Gym voor groep 5C en 6A op 14-03, 11-04, 09-05, 27-06

 

Sportdagen

 

Dinsdag 18 juni: groep 1/2A 1/2F alle groepen 3, 7 en 8

Donderdag 20 juni: gr 1/2B, 1/2C, 1/2D, alle groepen 4, 5 en 6

 

School sporttoernooien

 

Woensdag 17-10-2018 Mini volleybal Groepen 8
Woensdag 12-12-2018 Zaalhandbal Groepen 7
Woensdag 13-02-2019 Zaalvoetbal Groepen 8
Donderdag 17-04-2019 Vierkorven spel Groepen 6
Woensdag 18-04-2019 Eindtoets toernooi Groepen 8
Vrijdag 07-06-2019 Zwemmen Groepen 6, 7 en 8