over

Brede School Noorderbreedte is een kindcentrum dat staat voor Educatie

De samenwerking tussen de verschillende partners in onderwijs, opvang en ontspanning maakt een brede ontwikkeling voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar mogelijk. De kinderen leren in een schoolse omgeving, maar ook in de “echte wereld”, zowel in de brede school als daarbuiten. Naast taal, rekenen en zaakvakken wordt bewust ingezet op sociale omgangsvormen, waarden, normen, sport, voeding en beweging, creatieve en culturele activiteiten. Zo bieden we alle kinderen optimale ontwikkelingskansen en levert onze brede school een actieve bijdrage aan een harmonieuzere samenleving.

De Brede school vergroot de wereld van een kind, helpt hen die te begrijpen en daarin zelf een weg te vinden. Leren is leuk en maakt vrij!

Door onderwijs te verbinden met ontspanning en opvang creëren we situaties waarin ook volwassenen van en met elkaar leren en geven we samen nog meer inhoud aan educatie, worden kinderen wereldwijzer.

Zelfvertrouwen

Wij leggen een basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Vanuit zelfbewustzijn kan je grenzen aangeven, voor je eigen mening uitkomen, verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen, waardoor iedereen kan en mag zijn wie hij of zij is. Meer zelfvertrouwen leidt niet alleen tot betere prestaties, het draagt bij aan maximale ontplooiing.

Nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zij willen ontdekken. Wij dagen hen uit te spelen en te leren en vergroten zo de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces.

Geloof

In jezelf en in de ander. Maar ook het geloof in de kracht van het ontwikkelen van talenten en passies. En voor het geloof in het versterken van kennis en waardering voor verschillende vormen van levensbeschouwing.

Beweging

Kinderen willen bewegen, letterlijk en figuurlijk. Wij creëren de ruimte om te bewegen, door sport en spel aan te bieden, maar ook door de kinderen de ruimte te geven om te ontdekken en soms om fouten te maken. Daar leer je van.

Ouders

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat de twee opvoedingsmilieus, thuis en op de brede school, op elkaar afgestemd zijn. Daarvoor gaan we is gesprek met ouders, samen met hen geven we vorm aan opvoeding en onderwijs.