Contact

onze locatie

Het idee achter een brede school – en dus ook van het nieuwe gebouw in Diemen Noord – is dat een schoolgebouw niet alleen als onderwijsplek voor kinderen zou moeten fungeren. Door bruggen te slaan tussen school, thuis en vrije tijd verbreden scholen hun bereik en kunnen ze bijdragen aan de samenlevingsopbouw van de wijk. De gezamenlijke inzet van de scholen en de partners daaromheen vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen. De samenwerking die in de brede school plaatsvindt, kan op allerlei manieren vorm krijgen. Het meest voor de hand ligt samenwerking met kinderopvanginstellingen, maar ook sportverenigingen, kunst- en culturele organisaties en zorginstellingen uit Diemen kunnen partner zijn.

 

adres

Noorderbreedte
Vogelweg 4
1111 WD Diemen

telefoon # 020-7605234
email # info@noorderbreedtediemen.nl
website # www.noorderbreedtediemen.nl